Laster...Sorter arter etter blomsterfarge.

Noen ganger kommer man over en plante man ikke har sett før, eller som man bare ikke klarer å huske navnet på.
Da hjelper det lite med korrekt biologisk navnsetting og klassifisering. Men, fortvil ikke.

Her kan du sortere arter etter blomsterfarge. Velg bare ønsket farge nedenfor, så finner du raskt det du leter etter.
Hvitveis

Anemone nemorosa

Jåblom

Parnassia palustris

Kattefot

Antennaria dioica

Kirsebær

Prunus cerasus

Kjerteløyentrøst

Euphrasia stricta

Knerot

Goodyera repens

Knoppsmåarve

Sagina nodosa

Korsved

Vibirnum opulus

Leddved

Lonicera xylosteum

Legevintergrønn

Pyrola rotundifolia subsp. rotundifolia

Liljekonvall

Convallaria majalis

Løkurt

Alliaria petiolata

Maiblom

Maianthemum bifolium

Markjordbær

Fragaria vesca

Mjødurt

Filipendula ulmaria

Molte

Rubus chamaemorus

Myrkongle

Calla palustris

Myske

Galium odoratum

Nattfiol

Platanthera bifolia

Nikkesmelle

Silene nutans