Laster...Sorter arter etter blomsterfarge.

Noen ganger kommer man over en plante man ikke har sett før, eller som man bare ikke klarer å huske navnet på.
Da hjelper det lite med korrekt biologisk navnsetting og klassifisering. Men, fortvil ikke.

Her kan du sortere arter etter blomsterfarge. Velg bare ønsket farge nedenfor, så finner du raskt det du leter etter.
Bekkeblom

Caltha palustris

Berberis

Berberis vulgaris

Bitterbergknapp

Sedum acre

Blåmarimjelle

Melampyrum nemorosum

Bulmeurt

Hyoscyamus niger

Enghumleblom

Geum rivale

Evjesoleie

Ranunculus reptans

Fagerfredløs

Lysimachia punctata

Filtkongslys

Verbascum thapsus

Fjellfiol

Viola biflora

Flekkgrisøre

Hypochaeris maculata

Fredløs

Lysimachia vulgaris

Griseblad

Scorzonera humilis

Gul gåseblom

Cota tinctoria

Gul nøkkerose

Nuphar lutea

Guldå

Galeopsis speciosa

Gulflatbelg

Lathyrus pratensis

Gulldusk

Lysimachia thyrsiflora

Gullkrage

Glebionis segetum

Gullmyrklegg

Pedicularis oederi