Laster...Sorter arter etter blomsterfarge.

Noen ganger kommer man over en plante man ikke har sett før, eller som man bare ikke klarer å huske navnet på.
Da hjelper det lite med korrekt biologisk navnsetting og klassifisering. Men, fortvil ikke.

Her kan du sortere arter etter blomsterfarge. Velg bare ønsket farge nedenfor, så finner du raskt det du leter etter.
Reinfann

Tanacetum vulgare

Rome

Narthecium ossifragum

Rundbelg

Anthyllis vulneraria

Sibirbergknapp

Phedimus hybridus

Skjermsveve

Hieracium umbellatum

Småmarimjelle

Melampyrum sylvaticum

Stivdylle

Sonchus asper

Stor revebjelle

Digitalis grandiflora

Storengkall

Rhinanthus angustifolius

Stormarimjelle

Melampyrum pratense

Strandvortemelk

Euphorbia palustris

Sverdlilje

Iris pseudacorus

Tepperot

Potentilla erecta

Tiggersoleie

Ranunculus sceleratus

Tiriltunge

Lotus corniculatus

Villtulipan

Tulipa sylvestris

Vinterkarse

Barbarea vulgaris

Vårkål

Ficaria verna

Åkerdylle

Sonchus arvensis

Åkergull

Erysimum cheiranthoides