Laster...Sorter arter etter blomsterfarge.

Noen ganger kommer man over en plante man ikke har sett før, eller som man bare ikke klarer å huske navnet på.
Da hjelper det lite med korrekt biologisk navnsetting og klassifisering. Men, fortvil ikke.

Her kan du sortere arter etter blomsterfarge. Velg bare ønsket farge nedenfor, så finner du raskt det du leter etter.
Skogstjerne

Lysimachia europaea

Skogstjerneblom

Stellaria nemorum subsp. nemorum

Skogstorkenebb

Geranium sylvaticum

Skogsvinerot

Stachys sylvatica

Skrubbær

Chamaepericlymenum suecicum

Skvallerkål

Aegopodium podagraria

Slyngsøtvier

Solanum dulcamara

Slåpetorn

Prunus spinosa

Smalkjempe

Plantago lanceolata

Smalsoldogg

Drosera anglica

Smørbukk

Hylotelephium maximum

Småborre

Arctium minus

Småmarimjelle

Melampyrum sylvaticum

Småsandlilje

Anthericum ramosum

Snauveronika

Veronica serphyllifolia subsp. serphyllifolia

Stankstorkenebb

Geranium robertianum

Steinnype

Rosa canina

Stemorsblom

Viola tricolor

Stivdylle

Sonchus asper

Stjernesildre

Micranthes stellaris