Laster...Sorter arter etter blomsterfarge.

Noen ganger kommer man over en plante man ikke har sett før, eller som man bare ikke klarer å huske navnet på.
Da hjelper det lite med korrekt biologisk navnsetting og klassifisering. Men, fortvil ikke.

Her kan du sortere arter etter blomsterfarge. Velg bare ønsket farge nedenfor, så finner du raskt det du leter etter.
Skogkarse

Cardamine flexuosa

Skogkløver

Trifolium medium

Skogmarihånd

Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii

Skogsalat

Mycelis muralis

Skogstjerne

Lysimachia europaea

Skogstjerneblom

Stellaria nemorum

Skogstorkenebb

Geranium sylvaticum

Skogsvinerot

Stachys sylvatica

Skogvikke

Vicia sylvatica

Skrubbær

Chamaepericlymenum suecicum

Skvallerkål

Aegopodium podagraria

Slyngsøtvier

Solanum dulcamara

Slåpetorn

Prunus spinosa

Smalkjempe

Plantago lanceolata

Smalsoldogg

Drosera anglica

Smørbukk

Hylotelephium maximum

Småborre

Arctium minus

Småmarimjelle

Melampyrum sylvaticum

Småsandlilje

Anthericum ramosum

Snauveronika

Veronica serphyllifolia subsp. serphyllifolia