Laster...Sorter arter etter blomsterfarge.

Noen ganger kommer man over en plante man ikke har sett før, eller som man bare ikke klarer å huske navnet på.
Da hjelper det lite med korrekt biologisk navnsetting og klassifisering. Men, fortvil ikke.

Her kan du sortere arter etter blomsterfarge. Velg bare ønsket farge nedenfor, så finner du raskt det du leter etter.
Fjellfiol

Viola biflora

Fjellmarikåpe

Alchemilla alpina

Fjellsmelle

Silene acaulis

Fjelltjæreblom

Viscaria alpina

Fjærehøymol

Rumex maritimus

Fjærekoll

Armeria maritima

Flekkgrisøre

Hypochaeris maculata

Flekkmarihånd

Dactylorhiza maculata maculata

Fredløs

Lysimachia vulgaris

Fuglevikke

Vicia cracca

Geitrams

Chamerion angustifolium

Gjøkesyre

Oxalis acetosella

Gravmyrt

Vinca minor

Gravveronika

Veronica filiformis

Griseblad

Scorzonera humilis

Groblad

Plantago major

Grov nattfiol

Platanthera montana

Gul gåseblom

Cota tinctoria

Gul nøkkerose

Nuphar lutea

Guldå

Galeopsis speciosa