Laster...Sorter arter etter blomsterfarge.

Noen ganger kommer man over en plante man ikke har sett før, eller som man bare ikke klarer å huske navnet på.
Da hjelper det lite med korrekt biologisk navnsetting og klassifisering. Men, fortvil ikke.

Her kan du sortere arter etter blomsterfarge. Velg bare ønsket farge nedenfor, så finner du raskt det du leter etter.
Engtjæreblom

Viscaria vulgaris

Evjesoleie

Ranunculus reptans

Fagerfredløs

Lysimachia punctata

Fagerklokke

Campanula persicifolia

Fagerknoppurt

Centaurea scabiosa

Filtkongslys

Verbascum thapsus

Fingerlerkespore

Corydalis pumila

Firblad

Paris quadrifolia

Fjellfiol

Viola biflora

Fjellmarikåpe

Alchemilla alpina

Fjellsmelle

Silene acaulis

Fjelltjæreblom

Viscaria alpina

Fjærehøymol

Rumex maritimus

Fjærekoll

Armeria maritima

Flekkgrisøre

Hypochaeris maculata

Flekkmarihånd

Dactylorhiza maculata subsp. maculata

Fredløs

Lysimachia vulgaris

Fuglevikke

Vicia cracca

Geitrams

Chamerion angustifolium

Geitved

Rhamnus cathartica