Laster...Sorter arter etter blomsterfarge.

Noen ganger kommer man over en plante man ikke har sett før, eller som man bare ikke klarer å huske navnet på.
Da hjelper det lite med korrekt biologisk navnsetting og klassifisering. Men, fortvil ikke.

Her kan du sortere arter etter blomsterfarge. Velg bare ønsket farge nedenfor, så finner du raskt det du leter etter.
Engkarse

Cardamine pratensis

Engklokke

Campanula patula

Engknoppurt

Centaurea jacea

Engnellik

Dianthus deltoides

Engstorkenebb

Geranium pratense

Engsyre

Rumex acetosella

Engtjæreblom

Viscaria vulgaris

Evjesoleie

Ranunculus reptans

Fagerfredløs

Lysimachia punctata

Fagerklokke

Campanula persicifolia

Fagerknoppurt

Centaurea scabiosa

Filtkongslys

Verbascum thapsus

Fingerlerkespore

Corydalis pumila

Firblad

Paris quadrifolia

Fjellfiol

Viola biflora

Fjellmarikåpe

Alchemilla alpina

Fjellsmelle

Silene acaulis

Fjelltistel

Saussurea alpina

Fjelltjæreblom

Viscaria alpina

Fjærehøymol

Rumex maritimus