Laster...Sorter arter etter blomsterfarge.

Noen ganger kommer man over en plante man ikke har sett før, eller som man bare ikke klarer å huske navnet på.
Da hjelper det lite med korrekt biologisk navnsetting og klassifisering. Men, fortvil ikke.

Her kan du sortere arter etter blomsterfarge. Velg bare ønsket farge nedenfor, så finner du raskt det du leter etter.
Fjærekoll

Armeria maritima

Flekkgrisøre

Hypochaeris maculata

Flekkmarihånd

Dactylorhiza maculata subsp. maculata

Fredløs

Lysimachia vulgaris

Fuglevikke

Vicia cracca

Føllblom

Scorzoneroides autumnalis

Geitrams

Chamerion angustifolium

Geitved

Rhamnus cathartica

Gjerdevikke

Vicia sepium

Gjøkesyre

Oxalis acetosella

Gravmyrt

Vinca minor

Gravveronika

Veronica filiformis

Griseblad

Scorzonera humilis

Groblad

Plantago major

Grov nattfiol

Platanthera montana

Grøftesoleie

Ranunculus flammula

Grønnkurle

Dactylorhiza viridis

Gul gåseblom

Cota tinctoria

Gul nøkkerose

Nuphar lutea

Guldå

Galeopsis speciosa