Tornirisk er en liten, slank fink med mørkegrått, kort nebb. Den er rastløs av seg, og flyr opp i en hoppende flukt, for så å falle ned igjen. Ryggen er nøttebrun i både sommer- og vinterdraktene. Strupen er beige-hvit, og har ubetydelige mørke flekker på midten.

Kinnet har ulike nyanser av grått, og øyet er omgitt av en mer eller mindre sammenhengende lys ring. Håndsvingfjærene har hvite kanter.

Den voksne hannen er har rødfargede fjær i pannen og på brystet om sommeren. Fargen er mer brunrød om vinteren. Hunnfuglene, samt ungfuglene, har ensfarget grå nakke og striper på brystet og på issen.

Sangen består av en blanding av korte, knatrende stavelser kombinert med lokkelyder og musikalske, plystende toner.

Tornirisk hekker i kulturlandskap med einerkratt, busker, frukttrær, i hager og i heier. Paret holder tett sammen hele sommeren, og det er sjeldent man observerer dem enkeltvis. Her til lands er tornirisk en sommergjest. Den finnes i lavereliggende kulturlandskap på Øst- og Sørlandet, og hekker ellers spredt nord til Helgeland. Reiret plasseres i en busk, og de 4-6 eggene ruges av hunne i ca. 12 dager. Ungene er ofte flygedyktige etter 12 dager. Dersom det er en god sesong, kan et torniriskpar få to kull.

Overvintringen finner sted i Vest- og Sør-Europa og Nord-Afrika.

Tornirisk står på Artsdatabankens rødliste under kategorien nær truet (NT).