Rødstrupe er en vaktsom, men ikke sky fugleart i trostefamilien, og er med sin vekt på 16-22 gram omtrent på størrelse med kjøttmeis. Kjønnene er like med rustrød panne, strupe og bryst. Ryggen er olivengrønn.

Fuglen er hovedsakelig en insektseter og er derfor i våre områder en overveiende trekkfugl, selv om en del overvintrer i kystnære strøk i Sør-Norge.

Som andre småtroster er også rødstrupe en utmerket sanger, og starter sin meget vakre sang allerede i grålysningen. Sangen innledes ofte med noen høye, utdratte, fine toner før strofen faller i tonehøyde, iblandet en rask rekke av knirkende lyder. Ingen strofe er lik en annen.

Nyttige feltkjennetegn er de hengende vingene, det lyse vingebåndet, og selvsagt den rustrøde strupen som har gitt fuglen dens norske navn. Rødstrupe kan på kalde dager blåse opp fjærdrakten slik at den ser mer rund og kompakt ut, men har ellers et slangt utseende.

Fuglen hekker i hele Europa og middelhavsområdet til Vest-Sibir, i Norge i skyggefull og tett skog over det meste av landet nord til Troms. Reiret legges i hulrom i trær eller kløfter. Hunnen legger 6-7 egg som ruges i 12-14 dager. Ungene forlater reiret etter omtrent to uker.

Rødstrupe er en svært vanlig og kjær fugleart i Norge.