Møller er en liten (11-13 cm lang), nokså kraftig bygd sanger med kort stjert. Fuglen gjenkjennes på at fjærdrakten på ryggen er gråbrun i fargen, mens issen og stjerten er grå. Det beste kjennetegnet er de mørkere grå øredekkerne (mørkere enn issen), i kombinasjon med de mørkegrå beina og størrelsen.

Møller hekker i åpent skogsterreng med lysninger og buskvegetasjon, i hekker og bærbusker, på kirkegårder, og i åpne kulturlandskap med innslag av trær. Hovedføden består av insekter, men den kan også spise bær og myke frukter.

Fuglens lokkelyd er et diskret, tørt smekkende tett eller tsche. I Europa (S. curruca curruca) er sangen en klaprende høylytt serie av tell-tell-tell-tell-tell. Sangen kan minne litt om tørkede erter som ristes i en blikkboks. Det er kanskje derfor at arten på svensk har fått navnet ärtsångare?

Reiret er skålformet og laget av gress, røtter, strå, hår og løv, og plasseres i lave busker eller trær. Hunnen legger som regel 3-5 egg. Hekkingen foregår fra mai-juli. Eggene ruges i 11-13 dager av begge foreldrene. Fugleungene blir værende i reiret i opptil 14 dager før de er flygeferdige.

Møller er en sommergjest i Norge fra mai-september og overvintrer i Nordøst-Afrika.