Stær er 19-22 cm lang spurvefugl med mørk fjærdrakt som ved første øyekast ser svart ut. Ofte forveksles stæren med svarttrost (Turdus merula), men i motsetning til sistnevntes kullsvarte fjær, har stær en del gull-hvite prikker i drakten. Fjærene har metallglans og skinner i grønt og fiolett.


Fuglen har en nokså kort stjert, og et gult, langt spisst nebb. Beina er brunrosa i fargen.

Kjønnene er nokså like. Hannen har en blågrå farge på basis av undernebbet, mens hunnen har en lys farge på samme sted. Om vinteren blir nebbet mørkt.

Stæren hekker tallrik i jordbruksområder og andre menneskeskapte biotoper, i hager og løvskoger. Den bruker det lange nebbet til å finne meitemark og insekter på bakken og smådyr i tangen i fjæra. Den spiser også en del bær og frukt, og samles ofte i store flokker for å søke etter mat på åkrer eller spise av av hagens kirsebærtre.

Hekkingen foregår ofte i kolonier. Reiret bygges i hulrom, under takstein, i hule trær eller fuglekasser. Hunnen legger normalt fem egg i mai måned. Etter klekking kan man høre den klikkende lyden ungene lager når de tigger etter mat. Vanligvis overlever tre unger til flygedyktig alder.

Stæren er en trekkfugl, og trekker sørover til nordsjølandene om høsten for så å komme tilbake til vårt område i februar-mars.