Gulerle er en 15-16 cm lang fugl med et vingespenn pÄ 23-27 cm. Stjerten er en anelse kortere enn hos linerle. Arten er utbredt over det meste av Palearktis og i Alaska.

De voksne fuglene har i hovedsak olivenfarget overside og gult bryst og underside. Hunnen er litt mattere i fargen enn hunnen. Ungfugler er beigehvite under med kun en svak gultone pÄ undergumpen. Hodefargen til hekkende hanner er ulik pÄ de ulike underartene av gulerle, som det finnes 12 av. I Norge er det registrert fire underarter; sÄerle (ssp. thunbergi), sÞrlig gulerle (ssp. flava) , engelsk gulerle (ssp. flavissima) og svarthodet gulerle (ssp. feldegg). Den vanligste av disse er sÄerle som hekker i indre og hÞyereliggende omrÄder pÄ Østlandet, TrÞndelag og i Nord-Norge. 

Som art hekker gulerle i lavlandet pÄ fuktig beitemark og fuktige enger ved nÊringsrike sjÞer, samt i nordlige skogtrakter pÄ myrer, elvesletter o.l. Reiret legges pÄ tuer pÄ bakken, hvor hunnen legger 4-8 egg som klekkes etter ca. 13 dÞgn. Ungene forlater reiret nÄr de er flygedyktige, etter omtrent to uker. FÞden bestÄr hovedsakelig av insekter og invertebrater.

Gulerle er en utpreget trekkfugl, og ankommer Norge i mai mÄned for Ä trekke til overvintringsomrÄdene pÄ savannene i tropisk Afrikia i september.