Dverglo er en 15-18 cm lang vadefugl i lofamilien med et vingespenn på 32-35 cm. 

I utseende er fuglen til forveksling svært lik sandlo (Charadrius hiaticula), men er smalere med lengre nebb, samt et mer langstrakt stjertparti. Fuglen kan i felt virke noe mer langbeint enn sandloen på grunn av dens slankere buk- og brystprofil. 

En typisk forskjell mellom de to artene er at dverglo har en klargul √łyehudring, stort sett svart nebb¬† og lysebrune eller gr√•aktig rosa bein. (Sandloen har oransje bein). Den m√łrke √łredekkerflekken er typisk tilspisset i bakkant. Dverglo mangler det tydelige, lyse vingeb√•ndet vi finner hos sandlo.

Dverglo hekker p√• nakne flater med sm√•stein og grus n√¶r ferskvann, som for eksempel ved grus- og sandstrender ved elver og sj√łer i Eurasia og nordvestre Afrika. Reiret er en enkel fordypning blant sm√•stein p√• bakken. Begge foreldrene deler p√• arbeidet med ruging og mating av ungene. F√łden best√•r stort sett av insekter.

Fuglen er en trekkfugl, og hekker spredt i S√łr-Norge nord til nordlige deler av Tr√łndelag. Den er en sommergjest hos oss fra april til august, og trekker deretter til overvintringsomr√•dene i Afrika.¬†

Dverglo er en fugleart i tilbakegang, og blir av Artsdatabanken karakterisert som nær truet (NT).