Sangsvane er en opptil 160 cm lang fugleart i andefamilien med et vingespenn p√• 200-235 cm. og en vekt p√• mellom 8 og 10 kg. som fullvoksen. Som alle andre svaner i v√•r del av verden er fj√¶rdrakten til sangsvanen ensfarget hvit, men mange individer har brunaktig hode og hals om v√•ren sommeren, noe man ikke finner hos dens noe st√łrre slektning knoppsvanen.

Halsen er lang, og holdes vanligvis rett under sv√łmming. Det lange, kileformede nebbet er gult med svart spiss, noe som er lett √• se p√• lang avstand, og som tydelig skiller den fra knoppsvane (C. olor) med dens oransje nebb. Hos sangsvaner er kj√łnnene like, men hannen er noe st√łrre enn hunnen.

Sangsvane hekker i v√•tmarker med beskyttende vegetasjon, samt i mindre sj√łer i nordlige skogomr√•der fra Island gjennom Nord-Europa og Sibir til Stillehavet. Den hekkende bestanden i Norge finnes hovedsakelig nord for Trondheimsfjorden, men i senere √•r er det registrert hekkende par ogs√• flere steder i S√łr-Norge. Reiret plasseres i n√¶rheten av vann, gjerne p√• en liten holme eller forh√łyning. Det samme reiret blir benyttet √•r etter √•r av de samme fuglene. Det konstrueres av mose, vannplanter og jord og f√īres med str√• og dun.

Hunnen legger 4-6 skittenhvite egg som ruges i omtrent 35 dager. Ungene forlater reiret s√• fort de er t√łrre og oppholder seg p√• vann sammen med foreldrene fram til de er flygedyktige etter ca. to m√•neder. Sangsvaner er monogame og holder sammen i etablerte par s√• lenge de lever. De er sv√¶rt territoriale fugler og beskytter hekketerritorier strengt mot andre fugler.

Den norske hekkebestanden er estimert til å være på 350-600 par. Globalt sett regner man med en hekkende bestand på om lag 180 000 individer.

Sangsvaner er sv√¶rt lydytrende b√•de i flukt og p√• bakken. Lydene er kraftige og kan minne om trompetst√łt. Lydene gis i grupper p√• tre eller fire kl√•, kl√•, kl√•. I motsetning til knoppsvanens kraftig syngende vingelyd, har sangsvanen knapt h√łrbare, fint svisjende vingeslag.

Fuglen trekker til √•pent vann i Nordvest-Europa om vinteren, og skandinaviske, finske og russiske fugler overvintrer i S√łr-Norge.