Fasan er en fugleart i fasanfamilien, Phasianidae, med en lengde på 70-90 cm, hvorav stjerten alene utgjør hele 20-45 cm. Fuglen er innført fra Asia til Europa og Nord-Amerika som jaktvilt. Kalles på norsk også for ringfasan, edelfasan og jaktfasan.

Arten finnes i flere underarter (raser) med forskjellige karakteristiake sterke farger hos hannene. 

Den dominerende kroppsfargen hos hannene er brunrød med innslag av sorte og hvite tegninger. Hodet og halsen er glinsende, blÃ¥svart til fiolett med tydelige \"horn\" i bakhodet og nakne, vortete, røde hodesider. De fleste hanner i Norge har smal, hvit halsring og grÃ¥ overgump og tilhører sÃ¥ledes torquatus-typen. Det finnes ogsÃ¥ en variant  uten hvit halsring, men med brun overgump som kalles colchicus-typen. Et umiskjennelig trekk er den lange, brune stjerten med tydelige tverrbÃ¥nd. Hunnen er beigebrun med mørke vinkelflekker pÃ¥ kroppsidene og brystet, og har i forhold til hannen et veldig anonymt utseende, men ogsÃ¥ hun har den typiske, lange fasanstjerten.

Hittils har edel- og ringfasan blitt utsatt i Norge, og rasene har blandet seg. Man kan derfor kanskje si at fasan er mer en samlebetegnelse på de ulike hybridene og formene vi finner i Norge. Vesteuropeiske fugler er som regel en blanding av to eller flere underarter. Utsettingen av fasan i Norge foregikk hovedsakelig i 1870-årene. Til tross for at fasan ble satt ut som jaktvilt flere steder i landet, finnes det i dag kun faste, forvillede bestander på Østlandet, langs sørlandskysten og på vestlandet nord til Trøndelag. Hos oss her i nord begrenses utbredelsen av fasan av vinterklimaet, og vi finner fuglen i kystnære snøfattige områder. Den norske bestanden er i tilbakegang.

Ville populasjoner finnes øst for Svartehavet, i Kaukasus og østover til Kina.

Fasan hekker i jordbrukslandskap med beskyttende skogholt med tett undervegetasjon, men også i større parker og hager. Den er en standfugl, og overnatter i trær. Føden består av plantedeler, insekter med mer. Reiret plasseres på bakken. Hunnen legger mellom 6-18 egg, men kan legge mange flere egg i fangenskap.