Krøll-lilje er en høy, flerårig plante med opprett stengel. Planten kan bli rundt en meter høy. Bladene vokser i kranser, unntatt de øverste, og er lansettformede med 7-9 nerver.


Krøll-lilje blomstrer i juni og utover sommermånedene med rosa blomster med purpurrøde tegninger som sitter i åpne klaser på 5-10 blomster. De 3-4 cm store blomstene har tykke, oppkrøllede blomsterdekkblad. Pollenknappene er oransjegule og stikker langt ut.

Planten hører opprinnelig hjemme i et belte som strekker seg fra Mellom-Europa til Mongolia. I våre nordlige områder er planten forvillet fra hager og naturalisert. Det første registrerte funnet av planten i forvillet tilstand ble publisert i 1795.

Krøll-lilje vokser i skoger, kratt og fjellenger med kalkrik jord, og finnes forvillet spredt nord til Nordland.