Fagerfredløs er en middels høy, opprett, teppedannende, flerårig plante med ørsmå dunhår. Bladene (5-10 cm lange) sitter tre eller fire sammen og er elliptiske til lansettformede, spisse, og har en hårete kant med kjertler under.


Fagerfredløs blomstrer i juni-august med tallrike gule, femtallige blomster (18-26 mm) som sitter parvis ved basis av de øvre bladkransene. Kronbladene er spisse og oransje nederst.

Planten vokser på våte steder, elvebredder, veikanter, ruderatmark, steinfyllinger og åpne skoger. Fagerfredløs er en innført plante og stammer opprinnelig fra Sørøst-Europa. Den er en forholdsvis gammel hageplante og har blitt spredt med hageavfall, da den ofte blir for ekspansiv i blomsterbeddene. Dette har ført til at den har blitt naturalisert i store deler av landet, men er å anse som en uønsket art i vårt område, da den fort fortrenger andre arter. Derfor er planten svartelistet under kategorien HI (høy risiko) i Artsdatabankens svarteliste.

Fagerfredløs blir vanligere for hvert år som går, og er en hardfør plante som vokser opp og nord til tregrensen.

Planten ble tidligere regnet til fredløsfamilien (Myrsinaceae), men en taksonomisk analyse i år 2000 førte til at flere slekter fra fredløsfamilien ble overført til nøkleblomfamilien. I dette systemet blir fredløsfamilien kategorisert som én av fire underfamilier (klader), Myrsinoideae. Det finnes ikke noe norsk navn på denne underfamilien enda.