Strandkryp er en kjøttfull, lav, mer eller mindre nedliggende plante. Stengelen er glatt og slår rot ved noen av stengelleddene. De glatte bladene er er sittende, kjøttfulle, elliptiske og som oftest motsatte, med unntak av de øverste.


Planten blomstrer fra mai-september med blekrosa, purpur eller hvite blomster (3-6 mm) som sitter enkeltvis i bladhjørnene. Blomstene har kun én griffel og 5 pollenbærere.

Strandkryp vokser ved kysten på tørre strandenger, i bergsprekker, og på stabil grus. Strandkryp er en vanlig plante her til lands, og finnes på havstrender nord til Finnmark fylke.

Planten ble gitt navnet Glaux maritima av Linné i hans Species plantarum. Dette har vært det latinske navnet inntil 2005 da arten ble foreslått flyttet til fredløsslekten (Lysimachia) sammen med flere andre arter fra andre slekter. Denne nye kombinasjonen har raskt blitt tatt i bruk av Artsdatabanken.

For strandkryps del resulterte dette i en flytting fra strandkrypslekten (Glaux) til fredløsslekten (Lysimachia).