Mørkkongslys er en 40-100 cm høy, opprett, håret, flerårig plante. De nedre bladene er eggrunde til avlange med hjerteformet bunn, rundtaggete og med lang stilk. De øvre bladene er mindre og nesten sittende.


Planten blomstrer i juli-september med femtallige gule blomster (18-25 mm) samlet i kvaster oppetter det lange akset. Blomstene har fem pollenbærere med sterkt fiolette hår.

Hybridisering med filtkongslys (V. thapsus) er vanlig forekommende der artene vokser sammen.

Mørkkongslys er nokså vanlig på tørr, åpen mineral- eller morenejord og finnes i veikanter, åkerkanter og høyt gress, samt på steinete steder, industriområder og strandvoller. I Norge finnes mørkkongslys spredt nord til Trøndelag, men den er vanligst på Østlandet.