Blodstorkenebb er en middels hÞy flerÄrig plante med kraftig horisontal jordstengel. Den danner ofte tette bestander. Bladene er dypt hÄndflikete og nesten runde i omriss.


Blomsterstilkene, som kan bli et par centimeter lange, er rikt forgrenete, ofte rÞdaktige og har stive utstÄende hÄr.

Blodstorkenebb blomstrer i juni-august med sterkt purpurrĂžde blomster som er 25-30 mm i diameter. Blomstene sitter enkeltvis. Kronbladene har et lite hakk i spissen.

Planten vokser i kortvokste enger og i Äpne skoger pÄ lett, veldrenert jord, kalksteinsberg og ur. Blodstorkenebb vokser i kyststrÞk pÄ Øst-, SÞr-, og Vestlandet.