Stankstorkenebb er en middels høy ett- eller toårig plante med sterk, vond lukt. Bladene er hånddelte og har ofte et rødskjær over seg. De nedre bladene har 5 finnete fliker, mens øvre blader kun har 3 fliker.


Stankstorkenebb blomstrer fra mai-september med sterkt rosa blomster med hvite linjer. Pollenkornene er oransje.

Planten vokser på skyggefulle steder i skrenter og skoger, også på grus eller berg. Stankstorkenebb er forholdsvis vanlig i det meste av landet, men blir mer sjelden i nord.