Tysbast er en tidlig blomstende, løvfellende busk med opprette greiner, og kan bli opptil 1.5 meter høy. Bladene er avlange til lansettformede, kortstilkede og sitter samlet i greinspissene.


Planten blomstrer på bar kvist i februar-mai med sterkt duftende, rosa blomster (7-10 mm lange) i sidestilte kvaster på 2-4 blomster. Blomstene er hårete på utsiden. Frukten er en svært giftig, blank rød, bærlignende steinfrukt.

Tysbast vokser i skog og kratt, beiter og elvebredder på kalkrik grunn. Planten opptrer både som dyrket og frøspredd. Den dyrkes mye i hager på grunn av sin tidlige blomstring, og inkluderer en dyrket form msd hvite blomster og gule bær (E. mezereum var. alba)

Planten er forholdsvis vanlig her til lands, og pĂĄtreffes sĂĄ langt nord som til Nordland.