Vingeflatbelg er en flerĂĽrig, stor, klatrende erteplante. Stengelen kan bli over to meter lang og er bredt vingekantet, derav navnet.

Bladene er som oftest parbladet, og har slyngtrüd i spissen. Øvre blader har som regel to par smüblad (5-10 cm. lange), mens de nedre ofte bare har ett par. Det er bl.a. dette som skiller vingeflatbelg fra den dyrkede arten bredflatbelg (L. latifolius), som kun har blader med ett par smüblad. Smübladene til vingeflatbelg er bredt lansettformede med tilspisset bladspiss, de fleste med 5 nerver. Ørebladene er bredere enn stengelen.

Vingeflatbelg blomstrer i juli-august med store, rosa blomster samlet i klaser pü 5-15 blomster. Nedre begertann er lengre enn kronrøret. Belgen er brunaktig og inneholder mellom 9-15 frø.

Planten vokser pü nÌringsrik mark i skogsbryn, veikanter, strandkratt, urer, løvskoger og ruderatmark, ofte i klynge.

Vingeflatbelg finnes ikke i Norge, men vokser i sørlige deler av vürt naboland Sverige, hvor bildene av arten her pü Biologiportalen er tatt.