Svartsøtvier er en ettårig, hårete, 10-80 cm høy plante i søtvierfamilien. Stengelen er grenete, noe kantet, glatt eller hårete. Bladene er eggrunde til rombiske i formen, 2.5-7 cm lange, med helrandet eller buktannet kant.

Planten blomstrer i juli-oktober med hvite, femtallige blomster samlet i  en kvast med 5-10 individuelle blomster. Begeret er dypt fliket, kort, og vokser ikke etter blomstringen. Blomsterkronen er 10-14 mm bred med gule, sammenstilte pollenknapper som ĂĄpnes med en spore i spissen. Frukten er et svart bær (6-10 mm).

Som de fleste andre artene i søtvierfamilien, inneholder ogsĂĄ svartsøtvier alkaloidet solanin. Planten er giftig!

Svartsøtvier vokser på nitrogenrik jord, og vi finner den ofte i forbindelse med gårsbruk, i byer, åkrer, jordhauger, på ruderatmark og strandvoller.I Norge finner vi planten nord til Lofoten.