Knollerteknapp er en opptil 40 cm høy, flerårig plante med oppstigende til opprett, vingekantete, flat stengel. Bladene er blågrønne, med 2-4 par elliptiske eller linjeformede småblad. Bladene mangler klengetråd.

Planten blomstrer i mai-juli med rosa til blekt rødfiolette blomster samlet i blomsterklaser på skaft bestående av  3-6 blomster (10-16 mm lange). Kronen har mørkere tegninger. Belgen er 25-45 mm lang, mørkt rødbrun og inneholder 6-10 frø.

Knollerteknapp er vanlig på mager jord, og vi finner den i edelløvskoger, beitemarker, bryn, heier, skogkanter og veikanter. Planten er vanlig i Norge nord til nordlige deler av Trøndelag fylke, men kan opptre som ugress også lenger nord i landet.