Gjerdevikke er en 30-60 cm høy, flerårig, klatrende, fint hårete plante. Bladene er finnete, med 4-8 par småblad med tydelig midtnerve. Småbladene er butte, ofte med en liten broddspiss, og er bredest ved basis. Midtaksen ender i en grenet slyngtråd.

Planten blomstrer i juli-august med 5-tallige, énsymmetriske, svært kortskaftede, purpurrøde til blåfiolette blomster (12-15 mm). To til seks blomster sitter sammen i bladhjørnene. Pollinering foregår ved hjelp av ulike insekter, som bier og humler. Belgen er 20-30 mm lang, svart, og inneholder mellom 3 og 10 frø.

Gjerdevikke er noksĂĄ vanlig pĂĄ frisk, noksĂĄ mager jord og vokser i blandingsskoger, bryn, veikanter, kratt og pĂĄ grasmark og strender. 

Planten finnes i store deler av landet, og har trolig blitt innført som fôrplante før år 1800.