Grøftesoleie er en 10-50 cm høy plante med som regel glatte, ofte rødlige opprette eller nedliggende stengler. Planten har mange grunnblader pü korte skaft med lansettformede til elliptiske bladplater (1-6 cm brede). Øvre blad er lansettformede og har korte skaft.

Planten blomstrer i juni-august med 1-20 klargule, femtallige blomster (8-18 mm brede) med riflete skaft. Frukten er en snau nøtt pĂĽ 1,5-2,3 mm med et 0,2 mm langt, bøyd nebb.

Grøftesoleie er vanlig i fuktig til vüt leirjord og finnes typisk pü strender, i fuktig løv- og blandingsskoger, kildedrag, bekkekanter, fuktige søkk, grøfter og skogsveier, hvor den ofte vokser i tette klynger. Planten er vanlig i lavlandet nord til Lofoten.

Hybridisering mellom grøftesoleie og evjesoleie er ganske vanlig.