Evjesoleie er en svært lav og spinkel flerårig plante. Stenglene er krypende og rotslående ved hvert ledd. Bladene er smalt elliptiske, alle med stilk, og mangler bladskive.


Evjesoleie blomstrer i juli-august med gule blomster (5-10 mm) som sitter enkeltvis i enden av lange, glatte stilker. Frukten er en glatt nøtt med bøyd nebb.

Planten er en karakterart for oligotrofe (næringsfattige) innsjøer og vokser på sandbunn ned til omtrent en halvmeters dyp, eller på sandete, tidvis oversvømte eller regulerte strender. Evjesoleie er en svært vanlig plante i Norge.

Ofte kan evjesoleie hybridisere med grøftesoleie, R. flammula, slik at mye av det man tar for å være evjesoleie egentlig er hybrider. Slike planter produserer veldig lite fruktbart pollen.