Hvitlyng er en 5-35 cm høy dvergbusk i lyngfamilien med opprette, glatte og spredte stengler. De mørkegrønne, tykke, elliptiske til nesten linjeformede, 1-4 cm lange bladene har nedbøyd kant og sitter skruestilt oppover stengelen. Bladene har sølvgrå underside. Planten er vintergrønn med lange, forvedete jordstengler.

Planten er en karakterart på myrer i Europa, Nord-Amerika og nordlige deler av Asia. Her hos oss blomstrer den i mai-juli med 5-8 mm lange, lyserosa til hvitaktige, urneformede, 5-tallige blomster. Blomsten har 10 støvbærere. Frukten er en nesten kulerund, 4 mm lang og opprett kapsel.

Hvitlyng er vanlig pĂĄ fuktig, mager torvmark, og vi finner den pĂĄ fuktmark, myrer, i sumpskog, bekkekanter og fuktige heier i hele landet.