Blåhegg, også kalt junisøtmispel, er en 1-5 m høy busk med 3-6 cm lange, ovale blader med sagtannet kant. Unge blader er ofte gulaktig lodne på undersiden.

Planten blomstrer i mai til juni med hvite, femtallige blomster med mange pollenbærere samlet i opprette, toppstilte blomsterklaser. Kronbladene er mellom 6 og 10 millimeter lange, og nesten 2 ganger så lange som de er brede. Frukten er et blåsvart bæreple som kan minne om heggebær. Bærene blir spredd av fugl, ofte over store avstander, slik at arten sprer seg raskt.

Blåhegg er ganske vanlig som forvillet og naturalisert, og vokser i skogbryn, småskog, veikanter og løvskog. Arten er opprinnelig fra Nord-Amerika og ble innført som hageplante til ENorge på 1800-tallet. Arten har i løpet av 1900-tallet fått spredt seg fra hager, parker og andre grøntanlegg til naturen hvor den nå har blitt naturalisert i store deler av Sør-Norge så langt nord som til Trøndelag.

Planten anses ĂĄ ha en svært høy økologisk risiko, da den danner tette busksjikt som effektivt fortrenger annen stedegen vegetasjon og endrer opprinnelige naturtypen.