Hårfrytle er en flerårig, gressaktig, opptil 25 cm høy urt i sivfamilien. Bladene er 4-10mm brede, lansettformede, vintergrønne, langhårete og lysegrønne.

Planten blomstrer i april-mai med enslige, brune blomster med hvit hinnekant på ulike lange, smale skaft samlet i et fåblomstret hode. Strået er nokså mykt og legger seg tidlig ned mot bakken. Frøet har et oljerikt vedheng, kalt et elaiosom, som er et næringsrikt vedheng rikt på bl.a fett, proteiner og stivelse, og blir gjerne fraktet av gårde og spist av maur, som på denne måte hjelper til, med spredningen av frøene.

Hårfrytle er vanlig i hele landet opp til ca. 1300 moh. og vokser i tuer med smale utløpere på frisk-fuktig jord i hagemark, enger, skoggglenner, veikanter, strender og rasmark