Krypbeinurt er en lav til middels høy, hüret, krypende halvbusk. Stenglene er rotslüende og kan av og til ha myke torner. Bladene er trekoplede. Smübladene er ovale, er sagtannete i kanten, og har ofte et hakk i spissen.


Krypbeinurt blomstrer fra juli til september med rosa eller purpurrøde blomster (15-20 mm) som sitter Ên og Ên i de øvre bladhjørnene, eller samlet i aksliknende klaser. Blomstenes vinger er like lange som den hvite kjølen. Typisk for beinurtene er at kjølen har en nebbliknende spiss.

Planten vokser i tørt gress, pü enger og beiter, i skrenter og veiskrüninger pü veldrenert kalkrik eller basisk jord. Krypbeinurt er en sjelden plante i Norge, men finnes spredt pü Øst- og Sørlandet.

Planten hybridiserer ofte med andre arter og underarter i samme familie, der hvor de to vokser nĂŚr hverandre.

Botanisk sett kan man se pĂĽ de ulike beinurtene som underarter av vedbeinurt (Ononis spinosa), men ofte betraktes de ogsĂĽ som egne arter.