Mellomlusern er en middels h√ły, fler√•rig urt som er opprett til utoverliggende. Bladene er trekoplede, og sm√•bladene er ovale til linjeformede med tenner i spissen. Akselbladene er lansettformede, helrandete eller tannete n√¶r spissen.


Planten er en hybrid mellom bl√•lusern (Medicago sativa sativa) og gull-lusern (Medicago sativa falcata). Tidligere ans√• man at bl√•lusern og gull-lusern var to ulike arter, men i dag mener man at de utgj√łr to underarter av samme art, Medicago sativa. Hovedunderarten bl√•lusern (ssp. sativa) har bl√• til fiolette blomster, mens gull-lusern (ssp. falcata), som navnet tilsier, har gule blomster.

Mellomlusern (x varia) er samlenavnet på alle de mellomformer (hybrider) som oppstår når de to underartene vokser sammen.

Blomstringen foregår fra juli til september, og blomstene sitter samlet i korte klaser. På grunn av hybridiseringen, har mellomlusern svært varierende blomsterfarge. Belgen er mer eller mindre spiralformet, derav slektsnavnet sneglebelg på norsk, med 1-3 vindinger og åpning i midten

Planten vokser p√• grasmark, da gjerne p√• kalkrik grunn. Bl√•lusern blir ofte dyrket som f√īrplante, da under navnet alfalfa. Lusern finnes spredt nord til Tr√łndelag, men er ikke en vanlig plante i Norge.