Skogmarih√•nd er til forveksling lik flekkmarih√•nd, og regnes som er underart av denne. Planten er middels h√ły og har blader med m√łrke flekker.


Skogmarih√•nd blomstrer fra juni-tidlig i august med hvite til purpurr√łde blomster med sterkt sprikete vinger. Blomstene har m√łrkelilla flekker, som hos flekkmarih√•nd, men kr√łllinjene er mer sammenhengende.

Ser man p√• det genetiske, er skogmarih√•nd en diploid art (2n=40) og kromosomantallet er kun halvparten av det til hovedarten D. maculata (2n=80), noe som f√łrer til at skogmarih√•nd i enkelte botaniske verk oppfattes som en egen art. Det forekommer ogs√• overgangsformer, krysninger, mellom disse to underartene.

Planten vokser på fuktig grasmark og i åpen skog, helst på kalkrik jord. Skogmarihånd finnes nord til Finnmark.