Groblad er en 10-50 cm h√ły, glatt eller h√•ret fler√•rig plante med helrund, opprett stengel. Bladene sitter samlet i en basal rosett og er parallellnervete, ovale til elliptiske og m√łrkegr√łnne.


Groblad blomstrer fra juni til oktober med gr√łnngule til brunaktige sm√• blomster (3 mm) samlet i lange aks som ofte er like lange som de jevnrunde stenglene. Blomsten er 4-tallig, har lange fiolette st√łvtr√•der og en lang fj√¶rformet griffel og blir gullbrune med tiden. Blomsterflikene er 1 mm lange.

Frukten er en kapsel som deler seg på tvers når den er moden.

Planten er vanlig på hardtrampet jord i veikanter og blomsterbed, på gårsplasser, gressplener og beitemark. Groblad er en svært vanlig plante i Norge, men blir sjeldnere i Troms og Finnmark.

Det finnes flere underarter av groblad, bl.a åkergroblad (ssp. intermedia) og strandgroblad (ssp. winteri), men disse er vanskelige å skille fra groblad og er derfor for enkelthets skyld utelatt her på Biologiportalen.