Fjærehøymol er en opprett, middels høy (10-60 cm) ettårig plante. Bladene er smalt elliptiske, helrandete og ca. to centimeter brede. Planten er grenet nederst.


Planten er lysegrønn i fargen, men blir gulbrun i fruktstadiet. Fjærehøymol blomstrer i juli-september med grønngule, tokjønnede blomster samlet i tette blomsterkranser i bladhjørnene. Støvknappene er 0,7 mm lange.

Fruktdekkbladene er på omtrent 3 mm og har to spisse tenner som er lengre enn bredden på selve dekket. Frukten er en gulbrun nøtt.

Fjærehøymol vokser på fuktig, næringsrik jord, gjerne også i saltholdig gjørme på havstrender, elvebredder, ruderatmark og i grøfter. Planten er på stor tilbakegang i Norge, og anses for å være sterkt truet i følge Norsk rødliste for arter.

Her kan man lese at planten er knyttet til driftvoller og strender med mye driftmateriale og er begrenset til de mest klimatisk gunstige områdene av Sørøst-Norge. De siste årene er den kun påvist på seks lokaliteter her til lands, men har en ellers vid utbredelse i Eurasia, og er globalt sett ikke truet som art.